מחוזיאדה 2022

דרג ה'

בית 1
## קבוצות + = - נ
1 משרד התיירות א 2 2 0 0 4
2 פקיד השומה ב 2 1 0 1 3
3 ה.ה הסביבה א 2 0 0 2 2
בית 2
## קבוצות + = - נ
1 ר. ניירות ערך א 2 2 0 0 4
2 רשות התחרות 2 1 0 1 3
3 מינהל יו"ש 2 0 0 2 2
בית 3
## קבוצות + = - נ
1 משרד האנרגיה 2 2 0 0 4
2 משרד לבטחון פנים 2 1 0 1 3
3 רוה''מ 2 0 0 2 2
© Copyright 2012-2022 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com