מחוזיאדה 2022

דרג ג'

בית 1
## קבוצות + = - נ
1 ר. א. והגבייה 2 1 0 1 3
2 בנק ישראל ג 2 1 0 1 3
3 ע. ירושלים א 2 1 0 1 3
בית 2
## קבוצות + = - נ
1 ה. ל. לאומי 2 2 0 0 4
2 בינוי והשיכון א 2 1 0 1 3
3 בנק ישראל ד 2 0 0 2 2
בית 3
## קבוצות + = - נ
1 משרד המשפטים 2 2 0 0 4
2 חברת הגיחון 2 1 0 1 3
3 בנק ישראל ב 2 0 0 2 2
© Copyright 2012-2022 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com