מחוזיאדה 2022

דרג ג'

1/4 1/2 גמר מנצח
ר. א. והגבייה      
0/0 ר. א. והגבייה    
       
  2/3 חברת הגיחון  
בינוי והשיכון א      
0/3 חברת הגיחון    
חברת הגיחון      
    0/3 משרד המשפטים
משרד המשפטים      
3/0 משרד המשפטים    
בנק ישראל ג      
  3/1 משרד המשפטים  
       
0/0 ה. ל. לאומי    
ה. ל. לאומי      
© Copyright 2012-2022 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com