מחוזיאדה 2021

דרג ד'

בית 1
## קבוצות + = - נ
1 בינוי והשיכון א 2 2 0 0 4
2 משרד האוצר ב 2 1 0 1 3
3 מינהל יו"ש 2 0 0 2 2
בית 2
## קבוצות + = - נ
1 משרד הכלכלה 2 2 0 0 4
2 בנק ישראל ד 2 1 0 1 3
3 ש. ב. כללית 2 0 0 2 2
© Copyright 2012-2022 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com